Yhteystiedot

Puh. 0404 123678

jyrki.aikas@gmail.com

Mittaukset


Mitä ovat Homekuonon tekemät mittaukset?

hiukkaslaskuri.png

HIUKKASMITTAUS

Hiukkaslaskuri jaottelee sisäilman hiukkaspitoisuudet määrineen kuuden kokoluokan (0,3 ... 10 μm) mukaan. Tarvittaessa voidaan mitata ulkoa vertailulukema, koska hiukkaset saattavat kulkeutua rakennuksen ulkopuolisesta lähteestä. Laitteella voidaan mitata vaikka ilmastoinnin tai lämpöpumppujen suodattimien tehokkuus.

Karkeat hengitettävät hiukkaset (3 ... 10 μm) = liikenteen pöly, hiekoitushiekan ja asfaltin pöly, siitepölyosaset, homeitiöt jne.  Kulkeutuvat värekarvaisiin keuhkokarvattomiin keuhkoputkiin. Poistuvat yskittäessä tai tuntien – vuorokausien sisällä.

Pienhiukkaset (< 2,5 μm) = pakokaasut, pienpoltto, energialaitosten ja teollisuuden päästöt. Kulkeutuvat pieniin värekarvattomiin  keuhkoputkiin ja –rakkuloihin. Kiinteiden hiukkasten poistuminen voi kestää kuukausista vuosiin.

Ultrapienet hiukkaset (< 0,1 μm). Kulkeutuvat keuhkorakkuloihin ja niistä  osittain verenkiertoon.

(lähde Tekes)

Lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille voi lisätä hengitystieinfektioita ja pahentaa astmaa, keuhkoahtaumatautia sekä sepelvaltimotautia. Pitkäaikaisen pienhiukkasaltistumisen on todettu jopa lyhentävän elinikää (lähde hengitysliitto)

trotec_pc_220.png

FORMALDEHYDIN MITTAUS ILMASTA

Usein sisäilman formaldehydi on peräisin liima-aineista, jota käytetään lastulevyissä, kiintokalustteissa ja huonekaluissa. Myös tekstiileissä formaldehydia voidaan käyttää silitettävyyden parantamiseksi.

Fomaldehydin ärsytysoireita (nenä, kurkku, silmät) voi ilmetä 0,01 - 3,0 ppm pitoisuuksilla. Polttavaa tunnetta silmissä, kurkussa, nenässä esiintyy 2 - 3 ppm:n pitoisuuksissa. Yli 30 ppm pitoisuus voi olla hengenvaarallinen.

Mittaus on tarpeellista kun ilmassa havaitaan formaldehydin hajua tai huonetiloissa on käytetty runsaasti lastulevyä. Mikäli huoneistossa on ollut kosteusvaurio ja oireilu jatkuu, formaldehydin olemassaolo kannattaa mitata. WHO on listanut formaldehydin syöpää aiheuttavien aineiden joukkoon.

HIILIMONOKSIDI CO (häkä)

Hiilimonoksidi  on jo pieninä pitoisuuksina hengenvaarallista. Sitä syntyy epätäydellisestä palamisesta pienpoltosta tai pakokaasuista. Suurin sallittu pitoisuus sisätiloissa on  9 ppm. Altistuksen raja on noin 100 ppm, jolloin pitäisi poistua suljetuista tiloista. Mittaaminen voi olla käynnin yhteydessä varmuuden vuoksi aiheellista, mikäli taloudessa lämmitetään jatkuvasti puilla. Tapauksissa missä palamista säädellään (pitkitetään) savuhormin pellin avulla, on todettu kohonneita häkäpitoisuuksia.
Koneellinen ilmastointi voi kuljettaa häkää muihinkin huoneisiin.
 

Lämpökamera

Varsinkin lämmityskauden aikana lämpökameralla pystyy löytämään ilmavuodot, eristeongelmat, kosteusvauriokohdat ja erilaiset rakennusvirheet. Näin koirien tekemille ilmaisuille voi syy löytyä rakenteita aukomatta.

Paine-eromittaus

Mittaus voi olla tarpeellinen mikäli huoneistossa on ainakin osittain koneellinen ilmanvaihto. Mittaus kertoo onko tila liiaksi yli- tai alipaineinen. Liika alipaineisuus tarkoittaa ettei puhdasta ilmaa tule asuntoon niin paljon kuin sitä poistetaan. Loppuosa ilmasta imetään rakenteista, jolloin ilma saattaa sisältää materiaalien epäpuhtauksia tai homemikrobeja. Nykyisin suositussa puhallusvillassa, jota käytetään yläpohjaeristeenä (toisinaan myös seinissäkin), palonsuoja-aineena käytetään myrkyllistä booria. Näin on turvallisempaa, että hengitysilma tulee ulkoa, eikä eristetilasta.
Ylipaineisessa rakennuksessa sisäilman kosteus saattaa imeytyä rakenteisiin, koska ilmaa (kosteutta) ei poisteta tarpeeksi paljon.

Suurimmat alipaineisuudet olemme mitanneet kerrostaloista, joissa on taloyhtiön tehostettu poistopuhallus ajastettuna.
Paine-eroihin voi vaikuttaa esim. IV-laitetta säätämällä tai huippuimuritalouksissa korvausilmaventtiileitä lisäämällä.

Pintanäytteet: homeet, hiivat ja bakteerit

Tutkimuksen hintaan kuuluu halutessanne myös pintanäytteitä koirien ilmaisemista tai muutoin epäilyttävistä kohdista. Näytteistä nähdään elinkelpoisten homeiden ja bakteerien määrät, joita voidaan verrata mallitauluihin. Lajikkeiden selvittämiseen tarvitaan tarkemmat lampokaappi.pnglaboratoriotutkimukset ja se ei kuulu näytteenottoon.
 Orion Diagnostican kontaklevyjen inkubointi tapahtuu Homekuonon omassa Cultura M lämpökaapissa. Testien avulla saadaan tarkempaa tietoa paikoista, joista kannattaa mahdollisesti toimittaa näytteitä laboratorioon viljeltäväksi ja tutkittavaksi. Näin voidaan välttyä lähettämästä laboratorioon pintanäytteitä paikoista, joissa kavustoa ei juuri esiinny.

bakteerit.jpg

 


Radonmittaus
Digitaalisella Ramon 2.2 radonmittarilla on mahdollista saada tulos jo 48 tunnisssa. Mittari näyttää keskiarvolukema (Bq/m3) ja saatuja tuloksia voidaan verrata Säteilyturvakeskuksen ilmoittamiin raja-arvoihin. On huomattava että lyhyt mittausaika ei kumminkaan  täytä Sosiaali- ja radonmittari.pngTerveysministeriön vatimuksia (arvot voivat tilapäisesti vaihdella). Mittauksen jälkeen voidaan kumminkin päätellä, onko tarvetta teettää viralliset mittaukset Radon-purkeilla. Radonmittauskausi jatkuu marraskuusta huhtikuun loppuun.
Mittaria lainataan veloituksetta asiakkaillemme Jyväskylän alueella.
Huomaa että jos olet ostamassa asuntoa, normaaleihin kuntotarkastuksiin eivät kuulu tässä esitellyt mittaukset. Näin Homekuonon tekemä homekoiratarkastus ja mittaukset ovat erinomainen lisä kuntotarkastuksen yhteyteen. 


Hiilidioksidimittaus
Sisäilma saattaa tuntua tunkkaiselta etenkin aamuisin makuuhuoneessa. Korkea hiilidioksidin määrä aiheuttaa ilman tunkkaisuutta mutta myös oireilua kutenpäänsärkyä, väsyneisyyttä ja työtehon alentumista.

Homekuonon Trotec-mittarissa on myös loggaus-toimionto. Tarvittaessa mittari voidaan jättää seuraamaan huoneen sisäilmaa ja tiedoista pystytäänhiilidioksidimittari.png myöhemmin lukemaan mihin aikaan hiilidioksiarvot ovat olleet korkeimmillaan.

Suomessa tehdyn viranomaispäätöksen mukaan tyydyttävänä sisäilmantasona pidetään  alle 1 500 ppm pitoisuutta.